Essay tegen de bureaucratische natuurlijke hybride

Achter de dijk van de Waddenzee gaat een hele geschiedenis schuil. Dijken, greppels en andere waterwerken, allemaal gemaakt met de hand. Dit verhaal zou niet alleen verteld moeten worden vanuit het perspectief van de herenboeren en veenbazen, maar ook vanuit dat van landarbeiders, vissers en veenarbeiders. Maar wie…

Het Noord-Nederlandse Terpen en Wierdenlandschap in de 16e en 17e eeuw

Jeroen Wiersma neemt het aanwezige gezelschap mee naar het land tussen de Terpen en de Wierden: de kleddernatte knipkleigronden. “Mijn presentatie kent alleen maar dieptepunten”, opent hij gekscherend. “We gaan van de veilige en hoge terpen af en naar de kwelderbekkens. Van het hoge en droge naar het…

Taal weerspiegelt landgebruik

Wat zit er achter de naam? Naamkundige Karel Gildemacher neemt ons mee in de bijzonder wereld van de namen ‘Terpen’ en ‘Wierden’. Wat is nou ouder? Het woord Terp of Wierde? We gaan op ontdekkingstocht.   “De taal is de verbinding tussen wat het landschap is en wat…

Kustbewoners en de wijde wereld

Na twee lezingen die vooral de kleine gemeenschappen waarin de terpbewoners leefden belichtten, nam dr. Johan Nicolay van het Groningen Institute  of Archaeology van de Rijksuniversiteit Groningen de toehoorders in de kerk van Warffum mee naar de grotere wereld van de inwoners van Frisia. Aan de hand van…

De basis – een zelfvoorzienende samenleving

Voor hun dagelijks levensonderhoud waren de terpbewoners voornamelijk aangewezen op wat hun omgeving opleverde aan voedsel en grondstoffen. Een klein deel van wat ze nodig hadden haalden ze elders. Annet Nieuwhof laat zien hoe de vroege terp- en wierdebewoners zich aanpasten aan het kwelderlandschap en hoe ze voorzagen…

De smaak van de Wadden; over pollen, rogge, tuinbouw, voedselproductie en handel

De rode draad in het project ‘Terpen- en wierdenland, een verhaal in ontwikkeling’ komt terug in de inleidingen tijdens het afsluitende symposium: de grote variatie in het gebied. Ook wie, zoals Mans Schepers van het kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen, onderzoek doet naar de landbouw in het…