Gedeputeerde Klaas Kielstra krijgt eerste boek van Erik Betten

Gepubliceerd op 6 oktober, om 16:52u

Een bijna onmogelijke opdracht kreeg Erik Betten. Een boek voor een breed publiek, waarin dan wel alle kennis die in het project ‘Terpen- en wierdenland, een verhaal in ontwikkeling’ is opgedaan, diende terug te komen. Een boek “dat zelfs iemand die geen interesse heeft in geschiedenis oppakt”. Dat dit is gelukt, is volgens de schrijver vooral te danken aan de vormgevers en fotografen die eraan hebben meegewerkt. Het boek ‘Terpen- en wierdenland’ nodigt uit om in te bladeren.

Door het boek lopen twee rode draden, vertelde Betten. De foto’s van de dorpen Wynaldum, Godlinze, Ulrum, Firdgum, Hallum en Warffum en de vier fasen die hij onderscheidt in de omgang van de kustbewoners met de zee. De eerste bewoners trokken van de zandgronden richting zee. Vanaf de tijd dat de dijk een zeekering werd, zo rond 1000, keerden zij zich van het zoute water af. In de derde fase viel ook het zoete water uit de gratie. De kustbewoners wilden volledige controle over het water. De oude slootjes zaten de vooruitgang in de weg.

Transitie
In deze fase zitten we volgens Betten nog steeds, maar het wordt wel duidelijk dat die niet meer houdbaar is door de klimaatverandering. “In het boek ga ik nog uit van een zeespiegelstijging van een meter, maar er wordt nu al gesproken van twee of misschien zelfs drie meter. We moeten nadenken over een transitie. Maar dat is niet aan mij als schrijver. Daarvoor hebben we politici.”

Kennis in de kinderschoenen
Niet alleen de manier van omgaan met het water zal veranderen. Ook de kennis over het verleden staat volgens Betten niet stil. “Toen ik begon aan dit boek, vroeg ik me af wat ik nog zou kunnen toevoegen aan wat er allemaal al over het gebied was geschreven. Nu weet ik dat de het onderzoek naar de terpen en het landschap nog maar in de kinderschoenen staat. Ik weet zeker dat er over vijftien of twintig jaar weer een heel nieuw boek over kan worden geschreven.”

Bijzondere elementen
Na zijn toelichting op het boek, mocht Betten het eerste exemplaar overhandigen aan gedeputeerde Klaas Kielstra. Die nam het met plezier in ontvangst. Terpen en wierden zijn volgens hem de bijzondere elementen die maken dat mensen het gebied willen bezoeken. “Het is goed om dit soort momenten met mensen uit de streek te markeren. Projecten als ‘Terpen- en wierdenland’ zijn belangrijk voor u en voor de streek. Maar ze zijn ook belangrijk voor de mensen van buiten die ons komen bezoeken.” Kielstra wees op het draagvlak en enthousiasme voor projecten uit de mienskip die hij overal in de provincie tegenkomt, nu Leeuwarden en Fryslân culturele hoofdstad zijn. Het is wat belangrijk dat dit ook na 2018 wordt vastgehouden, stelde hij.

Woningbouw
Wat Karin Sjoukes betreft gebeurt dat zeker. In haar korte toelichting op de rondleiding door Hallum die als volgende onderdeel op het programma stond, wees ze daarbij op het woningbouwproject dat in het dorp gerealiseerd gaat worden dankzij het project ‘Terpen- en wierdenland’. Een van de doelen van het project was om de kwaliteit van het gebied te behouden en versterken voor de toekomst. Het plan van de woningbouwvereniging om met sloop en nieuwbouw de historische structuur en zichtlijnen te herstellen, is wat haar betreft een voorbeeld van hoe dat kan werken. “Ik ben ervan overtuigd dat het een enorme versterking van de terp gaat betekenen.”