Introductie programma

Gepubliceerd op 4 oktober, om 10:48u

Na de aftrap van Jouke van Dijk, is het woord kort aan dagvoorzitter Theo Spek en de voorzitter van het Waddenfonds, gedeputeerde Henk Staghouwer van de provincie Groningen. 

Theo Spek gaat in zijn introductie op het thema van de dag in op het feit dat we het hier hebben over een voor Europese begrippen uniek landschap. En erfgoed van internationaal niveau. Hij vertelt dat het gebied al eeuwen in de belangstelling staat van archeologen, ook gestimuleerd door de afgravingen. Daardoor is men veel te weten gekomen over de gelaagdheid en ouderdom van het terpenlandschap. “Desalniettemin valt er nog veel te ontdekken”, aldus Spek die aangeeft dat het terpen- en wierdenland zich mag verheugen in de belangstelling van veel vakgebieden. Variërend van landschapshistorie, geologie, toponymie, sociale geografie en natuurlijk geschiedenis. “En deze disciplines komen vandaag dan ook aan het woord, met interessante presentaties.”

Desalniettemin valt er nog veel te ontdekken

Afkomst
Henk Staghouwer besluit de introductie van het programma met een korte toespraak. Hij vertelt met belangstelling uit te kijken naar de resultaten van het ruim vierjarige, door het Waddenfonds ondersteunde, project. Los van de uitkomsten, vindt hij het mooi dat het project op de betrokkenheid van de dorpsbewoners kon rekenen, waarbij hij hoopt en verwacht dat ook de jongeren meer over hun afkomst te weten zijn gekomen. Tot slot bedankt hij de organisatie en nodigt hij hen uit voor een vervolgproject.

Theo Spek, die vervolgens de eerste spreker introduceert, gaat nog even in op de woorden van Staghouwer. “We hadden afgesproken u geen vragen te stellen, maar ik wil wel even antwoorden. In het project hebben we veel met de jeugd gedaan, en dan met name met kinderen van basisscholen. Zo is er bijvoorbeeld ook een educatieprogramma ontwikkeld. En wat uw uitnodiging tot een vervolg betreft: daar denken we zeker hard over na.”

Wat uw uitnodiging tot een vervolg betreft: daar denken we zeker hard over na