Dr. Annet Nieuwhof


Postdoc-onderzoeker pre- en protohistorie, Faculteit der Letteren RUG
  • Leven op terpen en wierden (Powerpoint)

    Voor hun dagelijks levensonderhoud waren de terpbewoners voornamelijk aangewezen op wat hun omgeving opleverde aan voedsel en grondstoffen. Een klein deel van wat ze nodig hadden haalden ze elders. In deze lezing wordt besproken hoe de vroege terp- en wierdebewoners zich aanpasten aan het kwelderlandschap, en hoe ze voorzagen in hun levensonderhoud