Dr. Johan Nicolay


Universitair docent, RUG - Groningen Institute of Archaeology (GIA)
Terpen- en Wierdenland: kustbewoners en de wijde wereld

Voor het project Terpen- en Wierdenland zijn twee reconstructies van archeologische objecten gemaakt door Sebastiaan Pelsmaker (ARRE Remaining History): een 7e-eeuwse helm uit Hallum, en een 8e-eeuws zwaard uit Godlinze. Aan de hand van de oorspronkelijke vondsten en beide reconstructies wordt verteld hoe de bewoners van het terpen- en wierdengebied cultureel en ideologisch aansluiting zochten bij Scandinavische koninkrijken in het noorden (5e-7e eeuw), en het Frankische koninkrijk in het zuiden (8e-10e eeuw). De reconstructies tonen dat de kustbewoners geen gesloten gemeenschap vormden, maar dankzij verrijkende contacten juist een wijde blik op hun omringende wereld hadden.