Dr. Karel Gildemacher


Zelfstandig onderzoeker
  • Het Waddenlandschap in namen (Powerpoint)

    Over de taal van de oudste bewoners van de kust in Noord-Nederland is weinig bekend. Een schriftelijke overlevering is er niet. Reconstructies van taalelementen worden gemaakt door taalveranderingen in retroperspectief te plaatsen. Uit (veel) later eeuwen overgeleverde plaatsnamen – opgetekend in “buitenlandse” bronnen en niet door de plaatselijke bewoners – worden conclusies getrokken. Historisch onderzoek kan soms de naam koppelen aan een locatie en aan de geografische eigenschappen van het denotatum. Door een combinatie van verscheidene onderzoeksdisciplines kunnen aspecten van de naamgeving van woonplaatsen door de bewoners, o.a. de motivaties achter die namen, inzicht bieden in de leefcultuur van die oorspronkelijke bewoners. Omgekeerd kunnen namen je op het spoor zetten van mogelijke historische ontwikkelingen.