Dr. Mans Schepers


Universitair docent Landschapsgeschiedenis, RUG - Kenniscentrum Landschap

Tot verbazing van veel mensen speelde visvangst een marginale rol in het voedselpatroon van de bewoners van de terpen en wierden. Het waren echte kwelderboeren met veeteelt en akkerbouw. Dat waren ze al duizenden jaren toen ze hierheen verhuisden en daar gingen ze er ook mee door. Wel pasten ze hun bedrijfsvoering aan de omstandigheden aan. In deze lezing zal aan de hand van archeologische vondsten, microscopische resten, en experimenteel onderzoek worden aangetoond dat deze boeren drommels goed wisten waar ze mee bezig waren en dat akkerbouw binnen het gebied niet uniform was.