Drs. Otto Knottnerus


Zelfstandig onderzoeker
  • De identiteit van het Waddengebied (Powerpoint)

    In enkele grote lijnen wordt de sociale en culturele geschiedenis van het Nederlandse Waddengebied sinds de middeleeuwen geschetst. Adel, herenboeren en landarbeiders in het polderland, vissers en eilandbewoners aan de kust. De identiteit van het Waddengebied, het cultuurlandschap en de gebouwde omgeving kregen vorm in de 19e en vroege 20e eeuw. De laatste decennia zijn deze vertrouwde beelden van het gebied steeds minder vanzelfsprekend geworden.