Symposium Terpen- en wierdenland


Vier jaar lang hebben onderzoekers van het Kenniscentrum Landschap en het Terpencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen samen met de bewoners van zes terp- en wierdedorpen onderzoek gedaan de ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling van het terpen- en wierdenland. De geschiedenis is in grote lijnen bekend. Maar elk terp en elke wierde heeft ook zijn eigen unieke verhaal. Die verhalen zijn in het project Terpen- en wierdenland, een verhaal in ontwikkeling ingekleurd en opgeschreven. Op 4 oktober licht een aantal onderzoekers de verhalen toe tijdens de eerste dag van het 21ste symposium van de Waddenacademie.

Reis door de tijd

Het programma in de Hervormde Kerk van Warffum is een mooie afspiegeling van het project. Het voert de bezoekers door de tijd. Een aantal sprekers gaat in op het ontstaan van het landschap en zijn bewoners. Hoe voorzagen zij in hun dagelijkse levensonderhoud? Wat verbouwden en aten ze? Met wie dreven ze handel? Hoe pasten zij zich aan de omstandigheden van het zilte kwelderlandschap aan? Met wie voelden ze zich verbonden en wie waren hun vijanden, naast de altijd dreigende Waddenzee? Hoe noemden ze hun woonplaatsen en wat zegt dat over hun leefcultuur?

Andere sprekers pakt de draag verder in de ontwikkeling van het verhaal op. Hoe leefden verschillende standen in het gebied samen vanaf de middeleeuwen? Vanaf wanneer is er sprake van een nu nog herkenbaar landschap en een eigen identiteit? En hoe zag het terpen- en wierdenland er uit in de 16de en 17de eeuw? Het programma eindigt met een paneeldiscussie over de kansen die dit het bijzondere terpen- en wierdenland bieden als pijlers onder een duurzame economische ontwikkeling.

Tijdens de dag kunt u op deze website samenvattingen van de lezingen verwachten, evenals een sfeerimpressie.