De geschiedenis van het terpen- en wierdenland is in grote lijnen bekend. Maar elke terp en elke wierde heeft ook zijn eigen unieke verhaal. Vier jaar lang hebben onderzoekers van het Kenniscentrum Landschap en van het Terpencentrum van de RuG er samen met de bewoners van zes terp- en wierdedorpen aan gewerkt deze verhalen boven tafel.

Zij presenteren de resultaten van het project ‘Terpen- en wierdenland, een verhaal in ontwikkeling’ tijdens het 21e symposium van de Waddenacademie. Een aantal sprekers werpt een nieuw licht op de vroegste bewoners van de waddenkust, anderen gaan in op de betekenis van het landschap en zijn geschiedenis voor deze tijd.

Locatie: Warffum

09.00 – 09.35

Inloop met koffie/thee en koek in het Spijslokaal

09.35 – 09.45

Verplaatsen naar de kerk

09.45 – 09.50

Jouke van Dijk, voorzitter Waddenacademie: welkom

09.50 – 10.00

Theo Spek, dagvoorzitter:

Introductie op het thema

10.00 – 10.10

Henk Staghouwer, gedeputeerde provincie Groningen en voorzitter Waddenfonds: officiële opening

10.10 – 10.40

Annet Nieuwhof, postdoc onderzoeker RUG-Groningen Institute of Archaeology (GIA):

De basis: een zelfvoorzienende samenleving.

10.40 – 11.25

Koffie/theepauze met versnapering in het Spijslokaal

11.25 – 11.55

Mans Schepers, universitair docent Landschapsgeschiedenis, RUG-Kenniscentrum Landschap:

De smaak van de Wadden; over pollen, rogge, tuinbouw, voedselproductie en handel

11.55 – 12.25

Karel Gildemacher, zelfstandig onderzoeker:

De plaats- en veldnamen in het Noord-Nederlandse Waddengebied.

12.25 – 13.45

Lunch in het Spijslokaal

13.45 – 14.15

Johan Nicolay, universitair docent, RUG Groningen Institute of Archaeology (GIA): De bewoningsgeschiedenis van het Noord-Nederlandse Waddengebied

14.15 – 14.45

Jeroen Wiersma, onderzoeker Terpen- en Wierdenland, RUG Kenniscentrum Landschap: Het Noord-Nederlandse terpen- en wierdenlandschap in de 16e en 17e eeuw.

14.45 – 15.30

Koffie/theepauze met versnapering in het Spijslokaal

15.30 – 16.00

Otto Knottnerus, zelfstandig onderzoeker: de identiteit van het Noord-Nederlandse Waddengebied.

16.05 – 16.35

Terpen en wierden als de nieuwe pijlers onder de duurzame economie van de Waddenkust? Paneldiscussie onder leiding van de dagvoorzitter, met als panelleden:

  • Jouke van Dijk, hoogleraar regionale arbeidsmarktanalyse RUG en directeur Waddenacademie;
  • Joop Mulder, oprichter Oerol en initiatiefnemer Sense of Place;
  • Barbara Risselada, directeur Marketing Groningen;
  • Karin Sjoukes, Landschapsbeheer Groningen, projectleider Terpen- en Wierdenland
16.35 – 16.45

Theo Spek, dagvoorzitter: Enkele afsluitende opmerkingen

16.45 – 17.30

Borrel in het Spijslokaal