Entree Warffum

Het is een mooie, wat bewolkte herfstdag in het pas ontwakende Noord-Groningse Warffum. De dorpskern wordt al vroeg in beslag genomen door naar parkeerplaatsen speurende auto’s. Al iets voor negenen melden de eerste symposiumgangers zich in Het Spijslokaal. Het duurt niet lang of het is gezellig druk. Gewapend…